Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Profil

Pædagogiske principper

Vi har gennem en årrække arbejdet hen imod at beskrive vores pædagogiske platform.
Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men vi arbejder på skolen med implementering af cooperativ learning, systematisk arbejde med de mange intelligenser og elevernes læringsstile.
 
 
 
 
 

Evaluering af kvalitet

Guldborgsund Kommune udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Den kan ses på
 

Skolens indsatsområder

Skolen arbejder i skoleåret 2009/2010 på at lave målsætning og principper for rummelighed og inkluderende undervisning.
Dette sker i et tæt samarbejde med skolebestyrelsen.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skoledagen starter som regel kl. 8.00. Undervisningen er tilrettelagt i moduler, så først frikvarter er 9.30. Skolen anbefaler, at eleverne har frugt med til pausen, alternativt kan der købes frugt/grønt i boden.
11.20 - 11.30 er den officielle spisepause, hvor lærerne spiser med eleverne fra 0. til 7. klasse. I de små klasser udvider læreren pausen i forhold til elevernes behov.
Skolen har en bod, hvor der kan købes mad. Der kan enten bestilles om morgenen eller købes i løssalg. Man kan ikke altid være sikker på hele udvalget i løssalg. Den aktuelle menu kan ses på skolens hjemmeside under "Skoleboden". Skolen har en mælkeordning, den kan man få mere information om hos skolens sekretær.
 
Når eleverne har idræt, forventes det at de har skiftetøj med og bader efter timen.
 
Skolen prøver at arranger mange "ud- af huset"-aktiviteter, udeskole, idrætsarrangementer, ekskursioner mm.
Der er ture med overnatning på 3., 5., 7. og 9. årgang.
 
Af faste tilbagevendende begivenheder kan nævnes motionsdag, Luciadag, juleafslutning og fastelavn.
 
Der afholdes elevsamtaler over 3 dage i efteråret.
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Dagligdagen på Stubbekøbing Skole foregår i en atmosfære, hvor gensidig respekt er hovedoverskriften.
 
Vi ønsker et miljø på skolen, hvor der er plads til den enkeltes muligheder for at udfolde sig. Det må dog aldrig ske på fællesskabets bekostning.
Vi ønsker et positivt læringsmiljø, hvor der er rum og plads til forskellighed samt plads til at fokusere på "det at lære" - uden unødvendige afbrydelser af larm og ballade.
Vi ønsker et godt samværsmiljø, hvor mobning ikke accepteres.
Vi ønsker, at der på skolen er en grundstemning, hvor de store passer på de mindre elever.
Vi ønsker, at alle respektere andres arbejde, og alt arbejde er lige vigtigt. Det gælder både rengøring, bygningsvedligeholdelse, undervisning, pasning mm.
Vi ønsker, at der på skolen er en god omgangstone blandt alle.
 
 Yderligere oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler