Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Grundoplysninger

Adresse

Stubbekøbing Skole
Rosenvængets Allé 14
4850 Stubbekøbing

Tlf. 54 73 15 70
E-mail: [email protected]
Web: http://si.stubbekoebing-skole.dk

Skoleleder: Claus Kloster Jeppesen
Formand for skolebestyrelsen: Jes Henrik Jensen
Formand for elevrådet:

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: Bh.klasse - 9. klasse
Antal spor på skolen: Skolen er to-sporet på 4., 5., 7. og 8. klassetrin
Skolen har rullendeindskoling for 0. - 2. klassetrin med 4 grupper
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Typer af tilbud efter skoletid

Til skolen er der tilknyttet en SFO.

SFO'en optager primært elever fra 0. - 6. klasse, men alle skolens elever har mulighed for at benytte tilbuddet. 

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser mv.

Liste over evt. materiale, der beskriver institutionen og dens virke: 
 
Trivselsundersøgelser kan findes på skolens forside.
Vi foretager den samme undersøgelse to gange årligt - og tager på den måde "temperaturen" i huset.
Vores hovedtese er at mobning accepteres ikke - vi gør derfor aktivt noget for at forhindre at den opstår- gør noget ved den, når den opdages.
Læs selv undersøgelsen - der er mange forskellige områder at arbejde med. Vi vil leve op til vores slogang: Vi er en ganske almindelig folkeskole - hvor der er særlig godt at være (barn som voksen)
 
Links til relevant materiale: