image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Ingen aktuelle nyheder

Besøgstæller

2927
 • 24-11-2015
  10:00-11:00
  SFO-TEAM-MØDE ·
  1
 • 25-11-2015
  12:30-15:30
  Møde vedr boden kl. 13:00 på Chr. Richardsvej 33, Vordingborg ·
  1
 • 25-11-2015
  15:00-17:00
  Udskudte skole/hjem-samtaler · 6B
  1
 • 27-11-2015
  SP fri ·
  1
 • Charlotte Kalmar Nielsen den 20-11-2015
  Teatret Maskens kommende byspil " RESERVATET" hvor alle borgere fra 13 år og opefter kan være med.
   

   
 • Charlotte Kalmar Nielsen den 20-11-2015
  Indskrivning til børnehaveklassen august 2016
   
  Indskrivning til børnehaveklassen
  Indskrivning af børn foregår elektronisk. Det betyder, at forældrene selv skal indskrive deres barn via hjemmesiden www.indskrivning.dk. På hjemmesiden findes en vejledning til, hvordan den elektroniske indskrivning foregår.
   
  Guldborgsund Kommunes skoler har i uge 44 sendt besked til alle forældre, hvis børn er født i 2010. Der er ligeledes sendt brev til de forældre, der har haft udsættelse fra 2009. Har man ikke hørt fra distriktsskolen, skal man kontakte den.
   
  Børn der skal indskrives i børnehaveklassen
  Børn, der er født i år 2009, som har haft udsættelse, indskrives.
  Børn, der er født i år 2010, indskrives i børnehaveklassen, medmindre forældrene anmoder om udsættelse.
  Børn, der er født i år 2011, kan ved forældrenes henvendelse til skolen, indskrives.
   
  Distriktsskole
  Børn indskrives i den skole, i det distrikt de bor i. Mere information kan fås ved henvendelse til distriktsskolen. Ved man ikke hvilken skole, der hører til ens distrikt, kan man finde oplysningen på kommunens hjemmeside www.guldborgsund.dk   (vælg; Borger, Børn og Unge, Folkeskole) eller ved henvendelse på telefon 5473 1353 eller 5473 1354.
   
  Fritvalg
  En anden af kommunens skoler
  Den ønskede skole ansøges via den elektroniske indskrivning. Hvis forældrene ønsker det, og under forudsætning af, at der er plads, kan barnet blive indskrevet på en af de andre skoler i kommunen.
   
  Privatskole
  Hvis barnet skal optages på en privatskole, SKAL dette angives via den elektroniske indskrivning.

  Plejeforældre
  Er du plejeforælder, kan du ikke benytte den digitale skoleindskrivning. Indskrivning sker ved henvendelse til skolens kontor eller i forbindelse med skolens indskrivningsarrangement.
   
  Indskrivningsperiode
  Den elektroniske indskrivning foregår i perioden 9/11 til 26/11.
   
 • ikon
  Connie Zlatevski den 16-09-2015
  SKOLEBUSSER
   
  Der er lavet en ny aftale vedrørende skolebusser.
  Skolebussen kører med de elever, der har ret til gratis transport efter folkeskolelovens regler.
  Hvis bussen ikke er fyldt op, kan skolen sælge buskort til eleverne. Hvis der er flere, der ønsker at købe buskort, end der er plads til i bussen, skal skolen vurdere, hvem der har det største behov.
  Herudover arbejder kommunen fortsat på at give mulighed for, at endnu flere kan komme med skolebussen.

  Det betyder følgende:
  • Elever, der ikke er kørselsberettigede og øvrige borgere kan frit tage med busserne, hvis der er plads. Det gælder både morgen og eftermiddag.
  • Kravet om, at alle har en siddeplads og er fastspændt fastholdes uændret.
  • Det er i alle tilfælde chaufføren på den pågældende rute der afgør, om der er plads i bussen til passagerer udover de kørselsberettigede elever og elever med buskort.
  • Misbrug vil medføre at ordningen lukkes ned for de pågældende.
  • Dette ændrer ikke på ruterne eller på kørslens tilrettelæggelse i øvrigt.
  • Kørsel sker uden beregning (gratis).
  Vi har på skolen haft kontakt til Nymands Busser. De oplyser, at som det ser ud lige nu, er der som regel ingen ledige pladser om morgenen, med mindre nogle elever er syge. Det er desuden svært at vurdere, da bussen jo samler elever op undervejs.
  På turene fra skolen om eftermiddagen (14.10 og 15.10) kan chaufføren umiddelbart bedømme, om der er ledige pladser, som kan bruges af andre.
   
  Spørgsmål vedrørende den nye aftale, kan rettes til skolens kontor.